• ធុងអាហារ

SEHR VIEL
MEHR

សេវាកម្មទិញតែម្តង គាំទ្រដោយ SKU ផលិតផលរាប់ពាន់។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2000 យើងនៅ GOX វិធីសាស្រ្តក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៃការនាំចេញជាតិទឹក ក៏ដូចជាផលិតផលដែលទាក់ទងនឹងខាងក្រៅ។យើងធ្វើការឱ្យម៉ាកយីហោ និងអ្នកលក់រាយឈានមុខគេទូទាំងពិភពលោក ដោយផលិត និងនាំចេញដបទឹក SKU រាប់ពាន់ដប កែវធ្វើដំណើរ ធុងទឹក ធុងអាហារ ដបទឹកត្រគាក និងច្រើនទៀត។ប្រែប្រួលពីវត្ថុធាតុដើមដូចជាដែកអ៊ីណុក ទ្រីតាន កញ្ចក់ ស៊ីលីកុន LDPE ជាដើម។