• ស៊ីលីកុន

SEHR VIEL
MEHR

សេវាកម្មទិញទំនិញមួយកន្លែង គាំទ្រដោយ SKU ផលិតផលរាប់ពាន់។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2000 យើងនៅ GOX វិធីសាស្រ្តក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៃការនាំចេញជាតិទឹក ក៏ដូចជាផលិតផលដែលទាក់ទងនឹងខាងក្រៅ។យើងធ្វើការឱ្យម៉ាកយីហោ និងអ្នកលក់រាយឈានមុខគេទូទាំងពិភពលោក ដោយផលិត និងនាំចេញដបទឹក SKU រាប់ពាន់ កែវសម្រាប់ធ្វើដំណើរ ធុងទឹក ធុងអាហារ ដបទឹកត្រគាក និងច្រើនទៀត។ប្រែប្រួលពីវត្ថុធាតុដើមដូចជាដែកអ៊ីណុក ទ្រីតាន កញ្ចក់ ស៊ីលីកុន LDPE ជាដើម។